459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Imunita, obranyschopnost, imunitní systém

Naše imunita, bílé krvinky, orgány, nemoci imunitního systému.

Naše imunita

O imunitě slyšíme neustále, ze všech směrů jsme utvrzování, že právě ten či onen postup a preparát je tím pravým pro podporu naší obranyschopnosti. Pojďme se na to podívat.

Náš imunitní systém prostupuje celým naším tělem, nejčastěji jej spojujeme s krví, lymfatickými uzlinami, slezinou, či brzlíkem.

Povrch našeho těla chrání kůže, která, pokud není poškozena, plní svou úlohu ukázkově. Kůže však není jediný povrch, kde se setkává naše tělo s okolím. Další plochou jsou sliznice: Především sliznice dýchacích a trávicích cest a také cesty pohlavního a močového ústrojí.

Mikroorganizmy s námi žijí stále, osídlují naše sliznice i pokožku. Některé jsou nebezpečné, některé neškodné a jiné k životu potřebujeme.

Za ochranu našeho těla vděčíme bílým krvinkám, leukocytům, což jsou buňky ochotné obětovat vlastní život pro naše přežití. V místě, kde probíhá souboj bílých krvinek s infekčními mikroorganizmy, vzniká zánět.

Vitaminy a minerály přínosné pro imunitní systém: vit. A, vit. D, vit. B3, vit. B5, vit. B6, vit. B12, vit. H, biotin, vit. C, minerály železo, zinek, selen.

Bílé krvinky, leukocyty

Je třeba říci, že o imunitním systému víme díky vědě opravdu mnoho, přesto se o něm máme ještě co učit. Podívejme se stručně na jeho hlavní zástupce.

Neutrofily, monocyty, makrofágy - odborníci na fagocytózu (pohlcování čehokoliv cizího), cirkulují v krvi nebo ve tkáních a v případě potřeby zneškodní mikroorganizmy tím, že je pozřou a v sobě rozloží.
Eosinofily vylučují enzymy, které poškozují buňky mikroba. NK-buňky doslova likvidují naše již napadené buňky, aby se nemoc nešířila dál.
B-lymfocyty jsou buď nositeli imunitní paměti (pamatují si, co na jakého mikroba funguje), nebo se z nich stávají plazmatické buňky, které produkuji protilátky. Protilátky se váží na vše cizorodé, čímž na sebe více upozorňují ostatní složky imunity.

T-lymfocyty využívají znalosti imunity a profilují se v boji proti konkrétním mikroorganizmům.

Orgány imunitního systému

Krční a nosní mandle

Představme si naše tělo například jako opevněné město. Kůže představuje všudypřítomné hradby chránící buňky těla, nosní a krční mandle strážnici u hlavní brány, která doslova čeká na nebezpečné mikroby ve vdechovaném vzduchu či přijímané potravě.

Lymfatické uzliny

Pokud si představíme, že každý orgán v našem těle je jako specifická čtvrť města, je od našeho těla více než prozřetelné umístit mezi orgány kontrolní stanice v podobě lymfatických uzlin plných bílých krvinek. Pokud se kdekoliv v těle objeví infekce, zánět, či dokonce rakovinné bujení, první se to dozví blízké lymfatické uzliny a mohou začít s problémem bojovat.

Kostní dřeň

S imunitou úzce souvisí kostní dřeň, ve které vznikají krevní destičky, červené i bílé krvinky.

Slezina

Slezinu si můžeme připodobnit ke stanici technické kontroly (STK), která kontroluje obsah krve a vychytává cizorodé látky, mikroby i poškozené a zestárlé červené krvinky.

Brzlík, thymus

Brzlík zatím na úplné pochopení moderní vědou čeká. Dnes se předpokládá, že funguje jako výcvikové centrum pro nové bílé krvinky.

Onemocnění imunitního systému

Snížená imunita, zvětšení, zánět mízních uzlin, alergie, autoimunitní nemoci, revmatoidní artritida, revmatická horečka, lupus erythematodes, lymfedém, lymfatický otok, lymfomy, rakovina lymfatických uzlin, mnohočetný myelom, rakovina kostní dřeně.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)